Grāmatvedības uzskaites atjaunošana

Galvenā > Grāmatvedības pakalpojumi > Uzskaites atjaunošana

Uzņēmumam draud likvidācija, bankrots vai būtiskas soda sankcijas? Un tam par iemeslu ir agrāk neveiktā grāmatvedības uzskaites vadīšana: nav uzskaitīti ar nodokli apliekamie objekti?

Izmantojiet mūsu priekšlikumu – grāmatvedības uzskaites atjaunošana. Ar šo pakalpojumu jāsaprot grāmatvedības reģistru atjaunošana, atspoguļojot sākotnējo dokumentāciju, pārskatu sastādīšana un jaunu deklarāciju iesniegšana nodokļu nomaksas kontrolējošajās iestādēs.

Pateicoties šai procedūrai, visas nodokļu inspekciju pretenzijas tiks atceltas – un jūs varēsiet veikt turpmāku grāmatvedības uzskaites vadīšanu bez jebkādām grūtībām.

Mēs jums piedāvājam sekojošu procedūru, kas palīdz visīsākajā laikā atrisināt radušās problēmas:

  • Visas sākotnējās dokumentācijas pārbaude un analīze neatbilstību noteikšanai saistībā ar pastāvošo likumdošanu.
  • Datu ievadīšana grāmatvedības programmās.
  • Jaunu reģistru formēšana.
  • Nodokļu uzskaitījuma un pārskaitījuma pārbaude.
  • Nodokļu pārskata sagatavošana un iesniegšana VID.

Šie grāmatvedības uzskaites pakalpojumi ļaus jums savest kārtībā nodokļu pārskatus visīsākajā laikā, optimizējot uzņēmuma finansiālo darbību.