Kompāniju reģistrācija

Galvenā > Grāmatvedības pakalpojumi > Kompāniju reģistrācija

Uzņēmumu reģistrācija Latvijā šodien ir izpelnījusies lielu popularitāti – biznesa vadīšanai tas ir nepieciešams. Un tātad firmu reģistrācija var ietvert sekojošus mērķus: pārstāvniecības vai filiāles izveidošana, nekustamā īpašuma iegāde, uzturēšanās atļaujas saņemšana, ar nodokļiem un muitu saistīta plānošana.

Mēs esam gatavi reģistrēt jūsu kompāniju jebkurā tiesiskajā formā:

 1. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību – SIA.
  1. Dibinātājs – fiziska vai juridiska persona – neatkarīgi no nacionalitātes. Minimālais akcionāru skaits – viens, bet ne vairāk par 30 cilvēkiem.
  2. Minimālais pamatkapitāls – 2000 Latvijas lati – aptuveni 2845,74 €.
  3. Puse no kapitāla ir jāsedz vai nu ar materiālām vērtībām vai arī intelektuālo īpašumu. Pamata kapitāla maksimālais slieksnis nepastāv.
  4. Kompāniju vada ievēlēta valde. Iespēja izveidot dibinātāju padomi.
 2. Akciju sabiedrība – AS.
  1. Minimālais dibinātāju skaits – viens.
  2. Minimālais pamatkapitāla apmērs – 25,000 latu – aptuveni 35,600 €, puse ir apmaksājama uzreiz, otra daļa ir jāsedz gada laikā kopš akciju sabiedrības reģistrēšanas brīža.
  3. Vadošais izpildorgāns – valde (minimums 3 cilvēki). Dibinātāju padome ir obligāta (minimums trīs cilvēki).

Mēs palīdzam jums – kompāniju reģistrācija Uzņēmumu reģistrā – mūsu uzdevums.

 • Nepieciešamās dokumentācijas sagatavošana – apostilizācija vai legalizācija;
 • Valsts nodevas nomaksa;
 • Sludinājuma iesniegšana VAS "Latvijas Vēstnesis";
 • Notāra pakalpojumi;
 • Palīdzība bankas konta atvēršana.

Esam gatavi sniegt palīdzību arī turpmāk: grāmatvedības apkalpošana, iespējama arī ofšora kompāniju reģistrācija ar mērķi optimizēt nodokļu maksājumus.