Ziņās par darbiniekiem jānorāda papildus dati

Galvenā > Aktuāla informācija > Ziņās par darbiniekiem jānorāda papildus dati

No 1.jūlija stājas spēkā grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 7.septembra noteikumos Nr.827 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli". Noteikumu grozījumi paredz palielināt administratīvo slogu un norādīt papildus datus par darbiniekiem:

1) 8.4.punkts - "Darba devējs (tai skaitā mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs), reģistrējot katru darba ņēmēju Valsts ieņēmumu dienestā, sniedz ziņas par darba ņēmējiem (1.pielikums) un vienlaikus norāda arī darba ņēmēja profesijas (aroda, amata, specialitātes) kodu atbilstoši Profesiju klasifikatoram".

2) 8.4.punkts - "Ja mainās darba ņēmēja profesijas (aroda, amata, specialitātes) kods, darba devējs nākamajā mēnesī līdz datumam, kas noteikts kā ikmēneša obligāto iemaksu veikšanas termiņš, iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā informāciju par darbinieka profesijas (aroda, amata, specialitātes) kodu, aizpildot 1.pielikuma 1., 2., 3., 4., 5. un 7.aili. Darba devējs 5.ailē norāda ziņu kodu PM - darba ņēmēja profesijas (aroda, amata, specialitātes) maiņa, 4.ailē norāda ziņu par darba ņēmējiem izmaiņas dienu un 7.ailē - profesijas (aroda, amata, specialitātes) kodu".

3) 8.4.punkts - "Profesijas (aroda, amata, specialitātes) kods atbilstoši Profesiju klasifikatoram nav jānorāda par personām, kuras darba devējs nodarbina tikai uz uzņēmuma līguma pamata".

Darba devējs (tai skaitā mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs), kurš līdz 2013.gada 30.jūnijam ir reģistrējis darba ņēmēju Valsts ieņēmumu dienestā, ja darba ņēmējs līdz 2013.gada 1.jūlijam nav zaudējis likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" noteikto darba ņēmēja statusu, darba devēja ziņojumā norāda ziņas par darba ņēmēja profesijas (aroda, amata, specialitātes) kodu atbilstoši Profesiju klasifikatoram. Darba devējs, aizpildot ziņas par darba ņēmējiem (1.pielikums), 5.ailē norāda ziņu kodu PM - darba ņēmēja profesijas (aroda, amata, specialitātes) maiņa, kā izmaiņu datumu 4.ailē norādot 2013.gada 1.jūliju, un 7.ailē - profesijas (aroda, amata, specialitātes) kodu. Ziņas par darba ņēmēja nostrādātajām stundām un profesijas (aroda, amata, specialitātes) kods atbilstoši Profesiju klasifikatoram nav jānorāda par personām, kuras darba devējs nodarbina tikai uz uzņēmuma līguma pamata.";

Pārējos grozījumus skatīt šeit...

Autors: Rolands Celmiņš
Avots: www.vid.lv