Iedzīvotāji no šodienas var iegādāties 12 mēnešu, piecu un desmit gadu krājobligācijas

Galvenā > Aktuāla informācija > Iedzīvotāji no šodienas var iegādāties 12 mēnešu, piecu un desmit gadu krājobligācijas

Rīga, 19.jūn., NOZARE.LV. Iedzīvotāji no šodienas interneta vietnē "www.krajobligacijas.lv" var iegādāties 12 mēnešu, piecu gadu un desmit gadu krājobligācijas. Drīzumā tiks piedāvāta iespēja iegādāties arī krājobligācijas ar dzēšanas termiņu seši mēneši.

Finanšu ministrs Andris Vilks (V) šodien žurnālistiem uzsvēra, ka krājobligāciju iegāde interneta vidē ir ērta un ātra. Krājobligāciju iegāde ir laba alternatīva iedzīvotājiem, kas vēlas diversificēt savus uzkrājumus.

Patlaban krājobligācijas iegādājamas tikai caur interneta vietni "www.krajobligacijas.lv", autentificējoties caur kādu no internetbankām. Nākamā gada pirmajā pusē iecerēts nodrošināt iespēju iegādāties krājobligācijas Latvijas Pastā, teica Valsts kases pārvaldnieks Kaspars Āboliņš. Sāktas arī sarunas ar komercbankām, lai krājobligācijas varētu iegādāties caur tām, taču šīs sadarbības ieviešana būs atkarīga no izvēlētā tehniskā risinājuma iespējām. Āboliņš atzina, ka primāri tiek piedāvāta iespēja krājobligācijas iegādāties internetā, jo tieši šajā iegādes iespējā tiek sagaidīta vislielākā iedzīvotāju aktivitāte.

Vienas obligācijas nomināls ir viens lats, un minimālais iegādes apjoms vienā reizē ir 30 lati, maksimālais - 49 000 lati, taču pieteikumu skaits nav ierobežots. Krājobligācijas var iegādāties tikai privātpersonas, nav paredzēta iespēja tās piedāvāt otrreizējā tirgū vai dāvināt, nav paredzēta iespēja tās iegādāties institucionāliem investoriem. Vienīgās darbības, kas ar tām ir pieļaujamas, ir dzēšana termiņā, pirmstermiņa dzēšana un to mantošana.

Āboliņš skaidroja, ka minimālā iegādes summa ir izraudzīta līdzīga kā vidēji citās valstīs. Sākot no minimālā iegādes apjoma, iegādes solis ir viens lats, tātad var iegādāties krājobligācijas par 31 latu, 32 latiem, 33 latiem utt.

Krājobligāciju mērķauditorija ir Latvijas iedzīvotāji, kuri saņems procentus jeb fiksētu ienākumu par savu ieguldījumu. Krājobligāciju procentu likme ir fiksēta, balstoties uz valsts vērtspapīru likmēm.

Šodien tiek piedāvāta iespēja iegādāties 12 mēnešu krājobligācijas ar fiksēto ienākumu likmi 0,3%, piecu gadu krājobligācijas ar fiksēto ienākumu likmi 1,8%, kā arī desmit gadu krājobligācijas ar fiksēto likmi 3,25%.

Āboliņš atzina, ka piedāvātās likmes var šķist zemas, taču arī depozītu likmes komercbankās patlaban ir zemas.

Vietnē "krajobligacijas.lv" ir ērti aprēķināms, cik daudz līdzekļu iedzīvotājs nopelnītu, iegādājoties krājobligācijas. Piemēram, šodien iegādājoties valsts krājobligācijas par 1000 latiem, pēc desmit gadiem iedzīvotājs kopumā būtu nopelnījis 1325 latus, un uzkrāto procentu izmaksa iedzīvotājam tiktu nodrošināta katru gadu 32,5 latu apmērā.

Īstermiņa krājobligācijām fiksēto ienākumu izmaksā to dzēšanas datumā, bet vidēja termiņa un ilgtermiņa krājobligācijām - vienu reizi gadā.

Ieņēmumi no krājobligācijām netiks aplikti ar nodokļiem.

Būs iespējama krājobligāciju pirmstermiņa dzēšana, taču šādā gadījumā tiks pilnīgi vai daļēji zaudēta iepriekš saņemtā fiksētā ienākuma summa. Krājobligācijām ar dzēšanas termiņu līdz diviem gadiem ieskaitot fiksēto ienākumu pirmstermiņa dzēšanas gadījumā neizmaksās, bet visu jau izmaksāto fiksēto ienākumu summu pirmstermiņa dzēšanas brīdī ieturēs no krājobligāciju nominālvērtības. Krājobligācijām ar dzēšanas termiņu virs diviem gadiem, kuras iedzīvotājs dzēsīs agrāk nekā pēc puses no dzēšanas termiņa, fiksēto ienākumu pirmstermiņa dzēšanas gadījumā neizmaksās, bet visu jau izmaksāto fiksēto ienākumu summu pirmstermiņa dzēšanas brīdī ieturēs no krājobligācijas nominālvērtības. Krājobligācijām ar dzēšanas termiņu virs diviem gadiem, kuras dzēsīs vēlāk nekā pēc puses no dzēšanas termiņa, iepriekš izmaksāto fiksēto ienākumu summu būs iespējams daļēji saglabāt.

Krājobligāciju būtība ir nodrošināt iespēju ikvienam Latvijas iedzīvotājam iegādāties valsts vērtspapīrus, tādējādi aizdodot savu naudu uz laiku valstij. Drošums ir viena no galvenajām krājobligāciju priekšrocībām salīdzinājumā ar citiem investīciju instrumentiem. Ieguldījums krājobligācijās nebūs atkarīgs no citiem finanšu tirgus dalībniekiem, un šos ieguldījumus valsts garantēs pilnā apjomā.

Lai iegādātos krājobligācijas interneta vietnē "www.krajobligacijas.lv", ieguldītājam jābūt norēķinu kontam kādā no kredītiestādēm, kas nodrošina autentifikācijas un tiešsaistes maksājumu pakalpojuma sniegšanu portālā "www.latvija.lv".

Iegādājoties pirmās krājobligācijas, Latvijas Centrālajā depozitārijā, kas uzskaita, glabā un veic norēķinus par visiem Latvijā apgrozībā esošajiem vērtspapīriem, tiks automātiski atvērts vērtspapīru konts. Depozitārija valdes priekšsēdētājs Indars Aščuks skaidroja, ka krājobligāciju iegādes brīdī iedzīvotāja naudas pārvedums notiks tieši uz Valsts kasi, un arī otrādi - kupona izmaksas vai pamatsummas atmaksas brīdī līdzekļi no Valsts kases konta tiks iemaksāti privātpersonas kontā.

Krājobligāciju pircējam pēc izvēles par to, cik daudz krājobligāciju un uz kādu termiņu iegādāties, tiešsaistē būs jāveic maksājums, un nākamajā darba dienā pēc norēķiniem krājobligācijas atradīsies iedzīvotāja virtuālajā vērtspapīru kontā. Jaunās krājobligācijas būs tikai virtuālas un papīra formā tās nebūs iegādājamas.

Krājobligācijas varēs iegādāties 24 stundas diennaktī septiņas dienas nedēļā. Krājobligāciju emisija notiks katru darba dienu.

Pēc eiro ieviešanas krājobligācijas, kas iepriekš emitētas latos, tiks pārvērstas eiro valūtā. Tas notiks atbilstoši eiro ieviešanas kārtības likumā noteiktajiem principiem, par pamatu ņemot maiņas kursu, kāds tiks apstiprināts Eiropas Savienības padomē.

Sabiedrību par krājobligāciju iegādes iespējām tuvākajā plānots informēt ar reklāmas klipiem televīzijā, kuri aicina "Krāj, un Latvija palīdzēs tev sakrāt".

Krājobligāciju ieviešanā un reklāmas pasākumos Valsts kase ieguldījusi 75 000 latu, informēja Valsts kases pārvaldnieks.

autors: Airisa Ādamsone, Nozare.lv