Saeimas komisija sāk vērtēt ierosinājumus par izmaiņām NĪN atvieglojumos daudzbērnu ģimenēm

Galvenā > Aktuāla informācija > Saeimas komisija sāk vērtēt ierosinājumus par izmaiņām NĪN atvieglojumos daudzbērnu ģimenēm

Rīga, 12.maijs, LETA. Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija sākusi vērtēt grozījumus likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli", kas paredz nepienācīgi uzturētu kultūras pieminekļu aplikšanu ar nekustamā īpašuma nodokli (NĪN), kā arī izmaiņas NĪN atvieglojumos daudzbērnu ģimenēm.

Šo likumprojektu izstrādājusi parlamenta Nodokļu politikas apakškomisija, un Saeima to vērtēs, ja to atbalstīs Budžeta komisija. Likumprojektus izskatīšanai Saeimā apakškomisijas iesniegt nevar, taču to var darīt komisijas.

Budžeta komisija šo likumprojektu sāka vērtēt ceturtdien, tomēr nepabeidza to izskatīt. Paredzēts, ka šo jautājumu turpinās skatīt komisijas sēdē otrdien, 14.maijā.

Kā teikts likumprojekta anotācijā, piedāvātie grozījumi radīs labvēlīgāku situāciju tiem nodokļa maksātājiem, kuri ir daudzbērnu ģimenes vecāki un dzīvo tipiskās dzīvojamās mājās vai dzīvokļos, kā arī novērsīs nepamatoto viena uzņēmējdarbības veida atbalstu, precizējot likuma normas atbilstoši Komerclikumam, nodrošinot, ka komercsabiedrību īpašumā esošās ēkas neatkarīgi no to funkcionālās izmantošanas tiek apliktas ar vienotu likmi, vienlaikus nodrošinot, ka arī visi izīrētie dzīvokļi tiek aplikti pēc vienotām likmēm. Tāpat tas radīs nelabvēlīgāku situāciju tiem nodokļa maksātājiem, kuri nenodrošina sev piederošu valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saglabāšanu, kā arī tiem, kuri nepilda pienākumu laicīgi paziņot pašvaldībai par saimnieciskās darbības izbeigšanu.

Likumprojekts paredz nepienācīgi uzturētu kultūras pieminekļu aplikšanu ar NĪN. Proti, apakškomisija rosina noteikt, ka ar NĪN netiks aplikts nekustamais īpašums, kas atzīts par valsts aizsargājamo kultūras pieminekli, un zeme tā uzturēšanai, izņemot dzīvojamās mājas, saimnieciskajā darbībā izmantotais nekustamais īpašums, kā arī nekustamais īpašums, kas saskaņā ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atzinumu tiek uzturēts atbilstoši kultūras pieminekļu aizsardzības prasībām.

Tāpat apakškomisijas deputātu atbalstu iepriekš guva ierosinājums, kas paredz piemērot NĪN likmi 1,5% apmērā komercsabiedrību īpašumā esošajiem mājokļiem, ja tie netiek izīrēti. Šis priekšlikums noteic, ka komercsabiedrību īpašumā vai tiesiskā valdījumā esošajiem dzīvojamo māju daļām un nedzīvojamo māju daļām, kuru funkcionālā izmantošana ir dzīvošana, NĪN likmi 1,5% piemēro, ja īres līgums nav noslēgts vai ar nākamo mēnesi, kad tas tiek izbeigts. Patlaban mājokļiem piemēro NĪN likmi no 0,2% līdz 0,6% no kadastrālās vērtības.

Vēl viens ierosinājums grozījumiem nosaka, ka NĪN atlaides varēs saņemt ģimenes ar trīs vai vairāk nepilngadīgajiem bērniem, kā arī bērniem pēc pilngadības sasniegšanas līdz 24 gadu vecumam. Ja ģimenē ir trīs bērni, tad NĪN atlaide varētu būt 50% apmērā no aprēķinātās nodokļa summas, ja četri bērni - 70% apmērā, bet ja pieci un vairāk bērnu - 90% apmērā, paredz deputātu atbalstītais priekšlikums.

Plānots, ka NĪN atvieglojumu varētu piemērot par nekustamā īpašuma objektu - dzīvojamo māju - neatkarīgi no tā, vai tā ir vai nav sadalīta dzīvokļu īpašumos, kā arī dzīvojamo māju daļu, telpu grupu nedzīvojamās ēkās, kuru funkcionālā izmantošana ir dzīvošana, un ar tām saistīto zemes platību, ja tajā deklarēti daudzbērnu ģimenes locekļi ar vismaz trīs bērniem.

Atvieglojumu varētu piemērot par objekta daļu, kas nepārsniedz 40 kvadrātmetrus uz vienu ģimenes locekli, kā arī proporcionāli par šīs daļas saistīto zemes platību, kas nav lielākā par 3000 kvadrātmetriem.

Kā ziņots, no šā gada janvāra daudzbērnu ģimenes var saņemt NĪN atlaidi 50% apmērā par dzīvojamo objektu - māju vai dzīvokli un tam piekritīgo zemi, kurā ir deklarēti daudzbērnu ģimenes locekļi ar vismaz trīs bērniem. NĪN atlaide daudzbērnu ģimenēm nevar pārsniegt 300 latus gadā.

Apakškomisija iepriekš vērtēja vairāk nekā 20 priekšlikumus grozījumiem likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli". Daļa no priekšlikumiem tika skatīti vienotā paketē ar 2013.gada budžetu, tomēr deputāti vienojās, ka par šīm iecerēm nepieciešamas papildu diskusijas, tāpēc par tiem diskutēja Nodokļu politikas apakškomisija.

autors Alina Lastovska, LETA