Turpmāk VID savlaicīgi informēs nodokļu maksātājus par viņu iekļaušanu audita plānā vēl pirms lēmuma par audita uzsākšanu pieņemšanas

Galvenā > Aktuāla informācija > Turpmāk VID savlaicīgi informēs nodokļu maksātājus par viņu iekļaušanu audita plānā vēl pirms lēmuma par audita uzsākšanu pieņemšanas

Lai pilnveidotu sadarbību ar nodokļu maksātājiem un veicinātu godprātīgu un brīvprātīgu nodokļu saistību izpildi, Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) šī gada septembrī sāks informēt nodokļu audita plānā iekļautos nodokļu maksātājus par šo faktu, vēl neuzsākot pašu audita procesu. Nodokļu maksātājam, saņemot VID informatīvo vēstuli par plānoto auditu, tiek sniegta iespēja brīvprātīgi un savlaicīgi novērst nepilnības grāmatvedības uzskaitē un tādējādi, iespējams, pat izvairīties no nodokļu kontroles pasākumiem.

VID ģenerāldirektora p.i. Ināra Pētersone: „Esam iestāde, kura ir vērsta uz konstruktīvu sadarbību ar nodokļu maksātājiem, un mūsu mērķis ir sasniegt augstu nodokļu saistību brīvprātīgas izpildes līmeni. Tādēļ esam uzsākuši jaunu iniciatīvu - nodokļu maksātāju informēšanu par plānotajiem nodokļu auditiem vēl pirms paša audita uzsākšanas. Tādējādi mēs nevis uzreiz vēršam pret nodokļu maksātāju nodokļu kontroles pasākumus un sodām par pārkāpumiem, bet gan vispirms sniedzam viņam iespēju pašam laikus novērst nepilnības savā grāmatvedībā, kas, iespējams, radušās neuzmanības vai nezināšanas dēļ.”

Turpmāk tie nodokļu maksātāji – gan fiziskas, gan juridiskas personas, kuri ir iekļauti attiecīgā mēneša nodokļu audita plānā, vēstules veidā tiks informēti, ka, ņemot vērā VID rīcībā esošo riska informāciju, tuvākajā laikā (ne vēlāk kā divu mēnešu laikā pēc vēstules nosūtīšanas) nodokļu maksātājam ir plānots uzsākt nodokļu auditu.

Šai vēstulei būs informatīvs raksturs un tās galvenais mērķis ir aicināt nodokļu maksātāju uz savlaicīgu grāmatvedības uzskaites sakārtošanu, nepilnību novēršanu un brīvprātīgu nodokļu saistību izpildi, tādējādi ekonomējot gan nodokļu maksātāja, gan valsts resursus.

Tāpat VID aicinās nodokļu maksātāju savlaicīgi pārskatīt grāmatvedības reģistrus un attaisnojuma dokumentus nodokļu audita veikšanai, kā arī izmantot likumā „Par nodokļiem un nodevām” noteiktās nodokļu maksātāja tiesības[1], nepieciešamības gadījumā iesniedzot nodokļu administrācijai nodokļu deklarāciju labojumus vai precizējumus, un papildus aprēķinātās nodokļu summas iemaksāt budžetā.

Šādas informatīvās vēstules netiks sūtītas gadījumos, kad paredzēts veikt neplānotos nodokļu auditus saistībā ar nodokļu pārmaksas atmaksas pamatotības izvērtēšanu.

Papildus VID atgādina, ka arī turpmāk nodokļu maksātājs, attiecībā uz kuru jau ir pieņemts lēmums par audita uzsākšanu, ne vēlāk kā 10 darbdienas pirms tā uzsākšanas tiks par to informēts, nosūtot šo lēmumu[2]. Lēmumā būs ietverta informācija par plānoto nodokļu auditu: nodokļu audita uzsākšanas diena, audita termiņš, pārbaudāmie nodokļu veidi un taksācijas periodi. Saņemot minēto lēmumu par audita uzsākšanu, līdz lēmumā norādītajam audita uzsākšanas datumam nodokļu maksātājam ir tiesības iesniegt nodokļu administrācijai deklarācijas precizējumu vai iesniegumu ar lūgumu labot muitas deklarāciju[3].

VID cer, ka minētais jauninājums veicinās brīvprātīgu nodokļu nomaksu un sniegs papildu stimulu pārskatīt nodokļu aprēķināšanas pareizību un atsevišķos gadījumos izvairīties no nodokļu audita uzsākšanas nepieciešamības.

Autors: Valsts Ieņēmumu dienests
Avots: www.vid.lv