Valsts ieņēmumu dienestam paredz uzdot riska personu reģistra uzturēšanu

Galvenā > Aktuāla informācija > Valsts ieņēmumu dienestam paredz uzdot riska personu reģistra uzturēšanu

Otrdien, 10. septembrī, Ministru kabineta (MK) sēdē skatīs grozījumus likumā par nodokļiem un nodevām, kas paredz noteikt pienākumu Valsts ieņēmumu dienestam (VID) uzturēt riska personu reģistru un nodrošināt informācijas par riska personu reģistrā reģistrētajām riska personām nodošanu Uzņēmumu reģistram (UR).

Gadījumā, ja fiziska persona ir iekļauta riska personu reģistrā, UR atteiks šādas fiziskās personas ierakstīšanu UR reģistros.

Riska personas sarakstā tiks iekļautas personas, ja komercsabiedrības vienīgā amatpersona, kuras nolūks saskaņā ar VID rīcībā esošo informāciju nav bijis veikt komercdarbību, vai kura par vienīgo amatpersonu ir kļuvusi pēc trešo personu lūguma. Sarakstā iekļaus arī, ja personas dati bez viņas piekrišanas ir izmantoti ierakstu izdarīšanai komercreģistrā, izņemot gadījumus, kad persona normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir paziņojusi par datu izmantošanu bez personas piekrišanas vai par personas apliecinoša dokumenta nozaudēšanu, nozagšanu, nolaupīšanu un ziņas ir ievadītas Nederīgo dokumentu reģistrā.

Ja personas deklarētā dzīvesvietas adrese ir sociālā institūcija un ja personai ir nokavētie nodokļu maksājumi, kas pārsniedz 7 000 eiro, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nav pagarināts to samaksas termiņš, nav iesniegts maksātnespējas procesa pieteikums tiesā, VID rīcībā ir tiesiski apstiprināts akts par piedziņas neiespējamību, arī tad persona tiks iekļauta riska personu reģistrā. Tāpat sarakstā būs persona, kura ir vai ir bijusi vienīgā amatpersona komercsabiedrībā un tās amata pienākumu pildīšanas laikā komercsabiedrībai ir izveidojušies nokavētie nodokļu maksājumi, kas pārsniedz 15 000 eiro, komercsabiedrība nav iesniegusi maksātnespējas procesa pieteikumu tiesā, VID rīcībā ir tiesiski apstiprināts akts par piedziņas neiespējamību.

Personas, kuras atbilst riska personas statusam, ir nepieciešams efektīvi atturēt no turpmākas iesaistes komerctiesiskajā vidē, līdz ar to atteikšanās tās ierakstīt UR vestajos reģistros ir samērīgākais veids, kā sabalansēt visu iesaistīto pušu tiesiskās intereses un tiesības.

Par likumprojektu vēl lems Saeima.

Likumprojekts ir pieejams MK mājaslapā.

Likumprojektā «Grozījumi likumā «Par nodokļiem un nodevām»» iekļautais regulējums

Autors: Finanšu Ministrija
Avots: www.vid.lv