Abonentu apkalpošana

Galvenā > Juridiskie pakalpojumi > Abonentu apkalpošana

Mēs jums piedāvājam abonentu apkalpošanu, kas ietver pilnu juridisko pakalpojumu kompleksu uz ilgtermiņa nosacījumiem:

Šādu pakalpojumu izpildei tiek izveidota juristu komanda – tā tiek komplektēta atkarībā no Jūsu kompānijas apmēriem.

Speciālistu izvēle noris individuāli, ņemot vērā pilnvarotāja izvirzīto uzdevumu sarežģītību un apjomus. Vairumā gadījumu juristu vidū, kuri tiek sūtīti uz uzņēmumu, ir speciālisti darba tiesību jautājumos, advokāti, kuri praktizējas arbitrāžas, nodokļu un citās ar likumdošanu saistītās jomās.

Organizācijas, kuru aktīvs ietver nelielu darba apjomu, var izmantot viena izpildītāja pakalpojumus.

Pilns juridisko pakalpojumu komplekss ietver:

  • Uzņēmuma dibināšanas dokumentu labošana atbilstoši spēkā esošās likumdošanas normām.
  • Juridisko pakalpojumu sniegšana organizācijas kadru daļai: kadru audits, konsaltings, lokālo dokumentu noformēšana.
  • Pārstāvēšana jebkuru instanču tiesas darbos.
  • Juridiskie pakalpojumi juridisko slēdzienu sastādīšanā saistībā ar pašreizējo saimniecisko darbību.
  • Dokumentu pārbaude saistībā ar kustamā un nekustamā īpašuma nomas tiesībām un īpašumtiesībām (t. sk. zemes gabaliem u.c.).
  • Izmaiņu reģistrācija kompānijas dibināšanas dokumentos (ieskaitot izmaiņu un papildinājumu izstrādi).
  • Meitas kompāniju, filiāļu un pārstāvniecību reģistrācija.
  • Kompānijas dalīšanas, likvidācijas un bankrota formēšana.
  • Licenču un atļauju saņemšana.
  • Juridiskās konsultācijas un piedalīšanās lietišķās pārrunās.

Juridiskais birojs «Constanta» piedāvā iespēju izmantot arī savu partneru palīdzību: ekonomisti, auditori, neatkarīgie vērtētāji un tulkotāji arī ir jūsu rīcībā.