Administratīvās tiesības

Galvenā > Juridiskie pakalpojumi > Administratīvās tiesības

Pirmā juridiskā konsultācija Latvijas Republikas likumdošanas ietvaros tikai 40 EUR!

Mūsu speciālisti izpētot Eiropas Savienībā darbojošos dažādu komercsabiedrību saimniecisko darbības nozaru specifiku, secinājusi sekojošo: parasti gan uzņēmumi, gan privātpersonas, saņemot lēmumus par administratīvā soda uzlikšanu no institūcijas (amatpersonas), kas pilnvarotas izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas, neizmanto savas tiesības pārsūdzēt lietās pieņemtos lēmumus, atbilstoši Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa (turpmāk - LAPK) 260. un 279. pantam un maksā nepamatoti lielus sodus.

Savukārt, ja uzliktie sodi netiek maksāti ar laiku notiek naudas līdzekļu piespiedu izplide ar tiesu izpildītāju starpniecību.

«Constanta Inc.» piedāvā Jums iespēju izvairīties no pienākuma komunicēt ar tiesībsargājošo iestāžu darbiniekiem, un uzņemties Jūsu vietā likumā noteiktajā kārtībā sniegt paskaidrojumus un rakstiskās atbildes uz viņu pieprasījumiem, iesniegt pieprasījumus un izteikt lūgumus, kā arī pārstāvēt Jūsu intereses tiesā.

Mūsu speciālisti pārstāvēs Jūsu likumīgās intereses tiesā, kā arī piedalīsies administratīvo pārkāpumu lietas izskatīšanā. Pārstāvot Jūsu intereses administratīvo pārkāpumu lietās, „Constanta Inc.” speciālisti sagatavos un iesniegs sūdzības par iestādes rīcību vai pieņemto lēmumu. Sniegs kvalificētu palīdzību attiecībā uz valsts pašvaldību un citu institūciju un amatpersonu pieņemto aktu, lēmumu un darbību (bezdarbību) atzīšanu par spēkā neesošo.