Darba tiesības

Galvenā > Juridiskie pakalpojumi > Darba tiesības

Pirmā juridiskā konsultācija Latvijas Republikas likumdošanas ietvaros tikai 40 EUR!

Darba tiesības – tā ir joma, kurā pašlaik rodas visvairāk strīdu, kurus iespējams atrisināt vienīgi tiesiskā ceļā.Par prasītājiem un atbildētājiem kļūst bijušie darba biedri, priekšnieki un viņu padotie, valsts dienesti un kompānijas.

Mēs esam gatavi sniegt pakalpojumus fiziskām un juridiskām personām jautājumos, kuri skar darba strīdus, kurus nosaka LR Konstitūcija, „Darba likums”, kā arī citi normatīvie akti, ieskaitot lokālos:iekšējas kārtības instrukcijas, darba kārtības noteikumi un citi.

Mūsu juridiskais birojs sniegs jums sekojošus pakalpojumus:

  • Darbs ar kadriem uzņēmumos;
  • Juridisko slēdzienu sagatavošana saistībā ar darbinieku atlaišanu;
  • Iekšējo darba normatīvo aktu sastādīšana;
  • Pārkāpto darbinieka tiesību un pienākumu atjaunošana pirmstiesas un tiesiskā kārtībā;
  • Prasības pieteikuma sastādīšana, pretprasības sastādīšana;
  • Dokumentu sagatavošana prasības pieteikumam;
  • Jebkuras konsultācijas, saistītas ar darba likumu