Juridiskās konsultācijas un interešu pārstāvēšana tiesā

Galvenā > Juridiskie pakalpojumi > Konsultācijas un pārstāvēšana tiesā

Pirmā juridiskā konsultācija Latvijas Republikas likumdošanas ietvaros tikai 40 EUR!

Juridiskais birojs «Constanta Inc.» sniedz pakalpojumus, kuri ir pieprasīti ne tikai Latvijā, bet arī ārzemēs. Tas saistīts ar partneriem, pateicoties kam mēs sniedzam profesionālas un kompetentas juridiskās konsultācijas starptautiskās un Latvijas likumdošanas ietvaros.

Attiecībā uz mūsu klientu sniegtās informācijas neizpaušanu tiek ievērotas visstingrākās konfidencialitātes prasības.

Juristu konsultācijas sniedz juridiskajā praksē ļoti pieredzējuši juristi, strādājot ar projektiem dažādās tiesvedības jomās (komertiesības, darba tiesības, krimināltiesības, administratīvas tiesības un civiltiesības), ļauj veiksmīgi atrisināt jebkurus jautājumus.

Kvalificēts atbalsts jebkuru juridiska rakstura jautājumu risināšanā, kā arī citi nepieciešamie juridiskie pakalpojumi (prasības tiesā, līgumu sastādīšana, biznesa pirkšanas vai pārdošanas juridiskā puse un citi) – obligāti mūsu piedāvātās sadarbības nosacījumi.

Kompānija «Constanta Inc.» kvalificēta juridiskā palīdzība vienmēr ir jūsu rīcībā: interešu pārstāvēšana tiesā - Juridiskā biroja «Constanta Inc.» ievērojami lielā praktiskā pieredze ļauj mums apgalvot, ka liela civilprocesu daļa, ko zaudējušas fiziskās un juridiskās personas Latvijas tiesā tas ir neprofesionālas darbības rezultāts no to personu puses, kurām nav attiecīgā profila izglītības.

Jebkurš formāli sastādīts un parakstīts prasības pieteikums vai pārsūdzēts administratīvais akts, nepārzinot tiesisko praksi un LR Civiltiesību pamatus – tā ir, reāla iespēja zaudēt civillietu vai administratīvo lietu, līdz ar ko, tiesiskie strīdi šādi nav risināmi. Lai jūs izvairītos no šādām situācijām, juridiskā kompānija «Constanta Inc.» piedāvā sniegt savus pakalpojumus – jebkuras instances fizisko un juridisko personu interešu pārstāvēšana tiesā:

  • Pārstāvēšana pirmstiesas sēdē;
  • Lietas noklausīšanās tiesā pārstāvēšana;
  • Pārstāvēšana kasācijas un uzraudzības instancēs;
  • Pārstāvēšana tiesas lēmuma piespiedu izpildes stadijā.